人生粤语

发布时间:2017-01-14 来源: 人生感悟 点击:

人生粤语篇一:粤语发音

陈慧娴《人生何处不相逢》粤语发音

随浪随风飘荡

cui long cui fong piu don

随著一生里的浪

cui ze ya seng lui de lon

你我在重叠那一刹

nei eo zo cong di na ya sa

顷刻各在一方

king ha go zo ya fong

缘份随风飘荡

yun fen cui fong piu don

缘尽此生也守望

yun zeng ci seng ya sou mang

你我在回望那一刹

nei eo zo wei mong na ya sa

心中有泪飘降

seng zhong you lui piu gang

纵是告别也交出真心意

zong si gou bi ya gao co zeng seng yi

默默承受际遇

ma ma sing sou zai yu

某月某日也许可再跟你

mou yu mou ya ya hui ho zo geng nei

共聚重拾往事

gong zui cong sa wong si

无奈重遇那天存在永远

mo nai cong yu na tin ciun zo wun yun

他方的晚空更是遥远

ta fong de man hong geng si yiu yun

谁在黄金海岸

sui zo wang geng hai an

谁在烽烟彼岸

sui zo fong yin bei an

你我在回望那一刹

nei eo zo wei mang na ya sa

彼此慰问境况

bei ci wei men gen fang

<千千阕歌>粤语拼音标注

徐 徐 回 望 , 曾 属 于 彼

chui chui wui mang cang su yü bei cei dai man sang

红 红 仍 是 你 , 赠 我 的 心 中艳阳

hong hong ying si nei zang eao dei sang zong yan yang 如 流 傻 泪 , 祈 望 可 体 恤 兼 见 谅

yü lou sa leiki mong hao tai si gan jin liang

明 晨 离 别 你 , 路 也 许 孤 单 得 漫 长

ming sen lei bi nei lou ya hui gou dan dei man cang

一 瞬 间 , 太 多 东 西 要 讲

yat sun gan tai doudong si you gang

可 惜 即 将 在 各 一 方

hao si gei gang zuai geo ya fang

只 好 深 深 把 这 刻 尽 凝 望

ji hou sang sang ba ze ha gin ing mong

来 日 纵 是 千 千 阙 歌

lai ya zong si qin qin küe gao

飘 于 远 方 我 路 上

piu yü yün fang eao lou sang

来 日 纵 是 千 千 晚 星

lai ya zong si qin qin man seng

亮 过 今 晚 月 亮

lang guo gang man yu lang

都 比 不 起 这 宵 美 丽

dou bei ba qei ze sue mei lai

亦 绝 不 可 使 我 更 欣 赏

yi kue ba hao si eao gang yan song

AH..因 你 今 晚 共 我 唱

yan1 yang ni gang man gong eao cang

临 行 临 别 , 才 顿 感 哀 伤 的 漂 亮

lin hang lin bie cai duen gang ai song di piu lang

原 来 全 是 你 , 令 我 的 思 忆 漫 长

yün lai qün si nei ling eao di si yi me

人生粤语

n cang

何 年 何 月 , 才 又 可 今 宵 一样

haonin hao yüe cai yau hao gang sue ya yang

停 留 凝 望 里 , 让 眼 睛讲 彼 此 立 场

ting lau ying mang lei yang an gin gang bei ci lei cang 当 某 天 , 雨 点 轻 敲 你 窗

dong mau tin yü din hing hauenei cuang

当 风 声 吹 乱 你 构 想

dang fung sing chuei lün nei kou sang

可 否 抽 空 想 这 张 旧 模 样

ho fou chou hong sangze zang gue mou yang

来 日 纵 是 千 千 阙 歌

lai ya zong si qin qin kü gao

飘 于 远 方 我 路 上

piu yü yun fang eao lou sang

来 日 纵 是 千 千 晚 星

laii4 ya zong si qin qin man seng

亮 过 今 晚 月 亮

lang guo ganng man yü lang

AH.. 都 比 不 起 这 宵 美 丽

dou bei ba hei ze siu mei lei

亦 绝 不 可 使 我 更 欣 赏

yi kue baba hao leng eao gang yan sang

因 你 今 晚 共 我 唱

yan nei gang man gong eao cang

AH..怎 都 比 不 起 这 宵 美 丽

zan dou bei ba hei ze siu mei lei

亦 绝 不 可 使 我 更 欣 赏

repeat

因 今 宵 的 我 可 共 你 唱

repeat

来 日 纵 是 千 千 阙 歌

repeat

飘 于 远 方 我 路 上

repeat

来 日 纵 是 千 千 晚 星

repeat

亮 过 今 晚 月 亮

repeat

都 比 不 起 这 宵 美 丽

repeat

亦 绝 不 可 使 我 更 欣 赏

AH..因 你 今 晚 共 我 唱

来 日 纵 是 千 千 阙 歌

飘 于 远 方 我 路 上

来 日 纵 是 千 千 晚 星

亮 过 今 晚 月 亮

都 比 不 起 这 宵 美 丽

都 洗 不 清 今 晚 我 所 想

dou sei ba qing gang man eao suo sang

因 不 知 哪 天 再 共 你 唱

yan ba ji na tin zai gong nei cang^

陈慧娴《红茶馆》的粤语拼音歌词

红茶馆 hong ca gun

情侣早挤满 cen lui zou zai mun

依依爱话未觉闷 yi yi ai wa mei go mun

跟你一起暗暗喜欢 gen nei ya hei eang eang hei fun

热爱堆满 zi ai duei mun

你身边伴情侣一般 nei seng bi bun cen lui ya bun

红茶杯 hong ca bui

来分你一半 lai fen nei ya bun

感激这夜为我伴 gang gei ze ye wei eo bun

跟你一起我不管 gen nei ya hei eo ba gun

热吻杯中满 yi men bui zhong mun

要杯中情赠你一半 you bui zhong cen zen nei ya bun

爱意我眼内对你在呼唤ai yi eo ean nui dui nei zai fu wun

怎麽竟不知道杯中吻铺满?zen ma gin bu zi dou bui zong men po mun 似你这般 ci nei ze bun

未领会心中爱恋 mei leng wei sen zong ai lǜn

惩罚你来后半生保管 cen fa nei lai hou bun seng bou gun 红茶馆 hong ca gun

情深我款款 cen seng eo fun fun

怎麽你在望窗畔? zen mo nei zai mang cang pun

枉我一心与你一起 wang eo ya seng yu nei ya hei

做你一半 zuo nei ya bun

你的生命另一半nei dei seng men len ya bun

(独白式对语)

你系度瞢紧咩呀?

瞢紧你女朋友哩!

你冼女朋友?紧系唔信!...

冼理由架!你几好呀!

点会冼人锺意你绗!

或者有你唔知者

红茶馆 hon ca gun

情深我款款 cen seng eo fun fun

终於爱念在交换 zong yu ai lǜn zai gao wun

且说一声要我一生 cei xu ya seng you eo ya seng

做你一半 zuo nei ya bun

你的生命另一半 nei nei dei seng men len ya bun

你的生命另一半 nei nei dei seng men len ya bun

你的生命另一半 nei nei dei seng men len ya bun

偏偏喜欢你

愁绪挥不去苦闷散不去

sau sui fai bat hui fu mun san bat hui

为何我心一片空虚

wai hor ngau sum yat pin hong hui

感情已失去一切都失去

gam qeng yi sat hui yat cai dou sat hui

满腔恨愁不可消除

mun hong han sau bat hor xiu cui

为何你的嘴里总是那一句

wai hor nei di zui loi zong xi na yat gui

为何我的心不会死

wai hor ngau di sum bat wuyu sei

明白到爱失去一切都不对

meng bat dou ngoi sat hui yat cai dou bat dui

我又为何偏偏喜欢你

ngau yao wai hor pin pin hei fun nei

爱已是负累相爱似受罪*

ngoi yi xi fu lui seung ngoi tsi sau zui

心底如今满苦泪

sum dai yu gum mun fu lui

旧日情如醉此际怕再追

gau yat qeng yu zui qi zei pa zoi zui

偏偏痴心想见你

pin pin qi sum seung gin nei

为何我心分秒想着过去

wai hor ngau sum fun miu seung zeuk guo hui

为何你一点都不记起

wai hor nei yat dim dou bat gei hei

人生粤语篇二:最经典粤语歌曲表

粤语 -- 猴哥制作 qq: 335305595

王杰 - 不浪漫罪名.mp3

林汉洋、小雪 - 其实我介意.mp3

月光小夜曲.mp3

不再说永远经典粤语歌曲(2).mp3

天各一方.mp3

摘星的晚上.mp3

漫步人生路.mp3

我恨我痴心.m4a

爱与痛的边缘.mp3

旧欢如梦.mp3

内疚(2).mp3

徐小凤 - 顺流逆流.mp3

粤语经典 随缘.mp3

情歌对唱 爱上你是我一生的错 粤语经典.mp3 下雨天.mp3

铁血丹心.mp3

封锁我一生(2).mp3

人生何处不相逢(2).mp3

几分伤心几分痴(2).mp3

旧梦不须记(2).mp3

情缘巴士站(2).mp3

只想一生跟你走(2).mp3

难得有情人(2).mp3

雨夜钢琴(2).mp3

经典老歌 - 七十年香港粤语经典老歌(2).mp3 经典老歌 - 沉默是金`粤语经典老歌`(2).mp3 一起走过的日子(2).mp3

千千阙歌(2).mp3

飘雪(2).mp3

未曾深爱已无情(2).mp3

共你伤心过(2).mp3

问(2).mp3

旧情绵绵.m4a

天长地久(2).mp3

一无所有(2).mp3

红叶斜落我心寂寞时(2).mp3

最爱(2).mp3

倩女幽魂 - 粤语经典.mp3

男儿当自强.mp3

让一切随风.mp3

俞灏明 - 拥抱 - 粤语.mp3

刘德华 - 无间道 - 粤语版.mp3 漫步人生路.mp3

爱与痛的边缘.mp3

刘德华 - 情感的禁区.mp3 刘德华 - 鸽子情缘.mp3

Beyond、黄家驹 - 灰色轨迹.mp3 Beyond、黄家驹 - 真的爱你.mp3 黄家驹 - 光辉岁月.mp3

黄家驹 - 海阔天空.mp3

Beyond、黄家驹 - 不再犹豫.mp3 Beyond、黄家驹 - 不可一世.mp3 Beyond、黄家驹 - 再见理想.mp3 Beyond、黄家驹 - 喜欢你.mp3

Beyond、黄家驹 - 无泪的遗憾.mp3 Beyond、黄家驹 - 逝去日子.mp3 黄家驹 - 冷雨夜.mp3

黄家驹 - 喜欢你.mp3

黄家驹 - 大地.mp3

黄家驹 - 无尽空虚.mp3

Beyond、黄家驹 - 灰色轨迹.mp3 Beyond、黄家驹 - 不再犹豫.mp3 Beyond、黄家驹 - 灰色轨迹.mp3 Beyond、黄家驹 - 海阔天空.mp3 摘星的晚上.mp3

人生粤语篇三:23首经典粤语歌曲歌词

1、狮子山下

曲 : 顾嘉辉词 : 黄沾编 : 顾嘉辉 编辑 APan

人生中有欢喜 难免亦常有泪 我们大家

在狮子山下相遇上 总算是欢笑多于唏嘘 人生不免崎岖 难以绝无挂虑 既是同舟 在狮子山下 且共济 抛弃区分

求共对

放开彼此心中矛盾 理想一起去追 同舟人 世相随 无畏更无惧 同处海角天边 携手踏平崎岖 我们大家

用艰辛努力写下那不朽香江名句

2、张学友 - 月半弯

月半弯 倚于深宵 晚风轻飘 一张俏脸 泛著半点的醉意 夜已醉了 夜已醉倒了

让它安静到天晓 我记得 与你一起 我心高飞

会急促跳动 说真需要你 让我看你 让我细赏你 陪你身边

今晚

让我靠著你的臂胳 流露我热爱心底说话 孕育美丽温馨爱意 做梦 都是你

夜已深 我心思思 你的丰姿 只想你便是 我的天使 未见半秒 便控制不了 难以心安 于今晚

让我靠著你的臂胳 流露我热爱心底说话 孕育美丽温馨爱意 做梦 都是你 啦~

3、边走边爱

词:林夕;曲:谢霆锋、孙伟明

唱:谢霆锋

从指尖跨过乱发到梦魂内 从枕边走出世外

从沙丘穿过闹市继续期待 从车站步向月台

怀着浪荡的心情 观赏这牵手的旅程

崎岖得足以令你与我人事不省

每次我其实都想告诉你 好不好栖息在快乐园地 只可惜风太大你太快

还是我在路上遗留下自己 这一生这么长赶上了你 偏不知终点时你在何地 感激这几里路我与你缠在一起 到别离

蒲公英跟你共舞飞得再高 还可走 几多里路

从相识走到共处接近同步 下一站 就变陌路

怀着浪荡的心情

观赏这牵手的旅程

崎岖得足以令你与我人事不省

每次我其实都想告诉你 好不好栖息在快乐园地 只可惜风太大你太快

还是我在路上遗留下自己 这一生这么长赶上了你 偏不知终点时你在何地 感激这几里路我与你缠在一起

我怕我无论怎加倍爱你 都不可安居在快乐园地 一早知车太慢你太快

宁愿我在路上遗留下自己 这一生多侥幸赶上过你 不想知终点时你在何地 不管几多里路也试过缠在一起

未算别离

4、死性不改

作词:黄敬佩 作曲:张佳添

演唱:Twins、Boy'z

再见了 我的宠爱 谁愿接受这种 意外 你赞我天生可爱 不愿看着我离开 同伴也 话我傻 喜欢受挫 宁愿 情敌在伤我

人天生根本都不可以爱死身边的一个 无奈你最够刺激我 凡事也治倒我 几多黑心的教唆 我亦捱得过 来煽风 来点火 就击倒我么

谁 恋爱就多障碍 死性我不想改 如我没有你的爱 我没法活得来 情人的存在 是我从来 都志在 能在我拱手让爱

我怕可一不可再难道你被爱都有害

我确信 天真不会错 威力会移山填海 同伴也 话我傻 喜欢受挫

宁愿 情敌在伤我

人天生根本都不可以爱死身边的一个 无奈你最够刺激我 凡事也治倒我 几多黑心的教唆 我亦捱得过 来煽风 来点火 就击倒我么

谁 恋爱就多障碍

死性我不想改 如我没有你的爱 我没法活得来 情人的存在

是我从来 都志在

能在我拱手让爱

人天生根本都不可以爱死身边的一个

无奈你最够刺激我 凡事也治倒我 几多黑心的教唆 我亦捱得过 来煽风 来点火 就击倒我么 谁 恋爱就多障碍 死性我不想改 如我没有你的爱 我没法活得来 情人的存在 是我从来 都志在 能在我拱手让爱

5、万里长城永不倒 演唱:罗文

昏睡百年国人渐已醒 睁开眼吧小心看吧 哪个愿臣虏自认 因为畏缩与忍让 人家骄气日盛 开口叫吧高声叫吧 这里是全国皆兵 历来强盗要侵入 最终必送命 万里长城永不倒 千里黄河水滔滔 江山秀丽叠彩锋岭 问我国家哪像染病 冲开血路挥手上吧 要致力国家中兴 岂让国土再遭践踏 个个负起使命 万里长城永不倒 千里黄河水滔滔

江山秀丽叠彩锋岭 问我国家哪像染病 冲开血路挥手上吧 要致力国家中兴 岂让国土再遭践踏 这睡狮已渐已醒

6、红日 歌手:李克勤

这首歌献给我自己,好好的过生活!

命运就算颠沛流离 命运就算曲折离奇 命运就算恐吓着你做人没趣味

别流泪 心酸 更不应舍弃 我愿能 一生永远陪伴你 命运就算颠沛流离 命运就算曲折离奇

命运就算恐吓着你做人没趣味

别流泪 心酸 更不应舍弃 我愿能 一生永远陪伴你 哦~~

一生之中兜兜转转 那会看清楚

彷徨时我也试过独坐一角像是没协助

在某年 那幼小的我 跌倒过几多几多落泪在雨夜滂沱

一生之中弯弯曲曲我也要走过

从何时有你有你伴我给我热烈地拍和

像红日之火 燃点真的我 结伴行 千山也定能踏过 让晚风 轻轻吹过

伴送着清幽花香像是在祝福你我

让晚星 轻轻闪过

闪出你每个希冀如浪花 快要沾湿我

7、万水千山总是情 作词:邓伟雄 作曲:顾嘉辉

演唱:汪明荃

莫说青山多障碍 风也急风也劲 白云过山峰也可传情 莫说水中多变幻 水也清水也静 柔情似水爱共永 未怕罡风吹散了热爱 万水千山总是情 聚散也有天注定 不怨天不怨命

但求有山水共作证

莫说青山多障碍 风也急风也劲 白云过山峰也可传情 莫说水中多变幻 水也清水也静 柔情似水爱共永

未怕罡风吹散了热爱 万水千山总是情 聚散也有天注定 不怨天不怨命 但求有山水共作证 但求有山水共作证

8、漫步人生路

作词:郑国江 作曲:中岛美雪

演唱:邓丽君

在你身边路虽远未疲倦 伴你漫行一段接一段 越过高峰另一峰却又见 目标推远让理想永远在前面

路纵崎岖亦不怕受磨练 愿一生中苦痛快乐也体验 愉快悲哀在身边转又转 风中赏雪雾里赏花快乐回旋

毋用计较快欣赏身边美丽每一天

还愿确信美景良辰在脚边 愿将欢笑声盖掩苦痛那一面

悲也好 喜也好 每天找到新发现

让疾风吹呀吹 尽管给我俩考验

小雨点 放心洒 早已决心向着前

9、17岁

作词:刘德华,徐继宗 作曲:徐继宗

演唱:刘德华

十七岁那日不要脸 参加了挑战

明星也有训练班 短短一年太新鲜

记得四哥 发哥 都已见过面

后来 荣升主角太突然 廿九岁颁奖的晚宴 Fans太疯癫

来听我唱一段情歌一曲 歌词太经典

我的震音 假音早已太熟练 然而情歌总是唱不厌 喜欢我 别遮脸

任由途人发现

尽管唱 用心把这情绪歌中染

尽管唱 用心把这情绪歌声中喧染

唱情歌 齐齐来一遍 无时无刻都记住掌声向变天

来唱情歌 由从头再一遍 如情浓有点 泪流难避免 音阶起跌 拍子改变 每首歌 是每张脸 年月变 但我未变

如今我四十看从前 沙哑了声线

回忆我冀望那掌声从依然到今天

那首潮水 忘情水 不再经典

仍长埋你的心中从未变

10、相思风雨中

演唱:张学友、汤宝如 男)难解百般愁相知爱意浓 女)情海变苍茫痴心遇冷风 男)分飞各天涯他朝可会相逢

女)萧萧风声凄泣暴雨中 男)人海里飘浮展转却是梦 女)情深永相传飘于万世空 男)当霜雪飘时 合)但愿花亦艳红 合)未惧路上烟雨蒙 男)啊...寄相思风雨中 女)啊...寄痴心风雨中 男)抱月去化春风云外追踪侣梦

合)恨满胸愁红尘多作弄 男)难解百般愁相知爱意浓 女)情海变苍茫痴心遇冷风 男)分飞各天涯 女)但愿他日重逢 合)夜漫漫路上珍重 男)人海里飘浮展转却是梦 女)情深永相传飘于万世空 男)当霜雪飘时 合)但愿花亦艳红 合)未惧路上烟雨蒙 男)啊...寄相思风雨中 女)啊...寄痴心风雨中 男)抱月去化春风云外追踪侣梦

合)恨满胸愁红尘多作弄 男)难解百般愁相知爱意浓 女)情海变苍茫痴心遇冷风 男)分飞各天涯 女)但愿他日重逢 合)夜漫漫路上珍重 男)寒夜里霜雪飘时 合)但愿花亦艳红别后路上珍重

11、一天一点爱恋 曲:周治平;演唱:梁朝伟

如果有一天 世界已改变 当沧海都已成桑田 你还会不会 在我的身边

陪着我渡过长夜 如果有一天 时光都走远 岁月改变青春的脸 你还会不会 在我的身边 细数昨日的缠绵 一天一点爱恋 一夜一点思念

我们不再相信谎言 不再需要蜜语甜言 一天一点爱恋 一夜一点思念 给我一句真的誓言 让我可以期待永远

如果有一天 世界已改变

当沧海都已成桑田 你还会不会 在我的身边

陪着我渡过长夜 如果有一天 时光都走远 岁月改变青春的脸 你还会不会 在我的身边

细数昨日的缠绵 一天一点爱恋 一夜一点思念

我们不再相信谎言 不再需要蜜语甜言 一天一点爱恋 一夜一点思念

给我一句真的誓言 让我可以期待永远

一天一点爱恋 一夜一点思念

我们不再相信谎言 不再需要蜜语甜言 一天一点爱恋 一夜一点思念 给我一句真的誓言 让我可以期待永远

12、上海滩

作词:黄沾 作曲:顾嘉辉 演唱:叶丽仪

浪奔 浪流 万里涛涛江水永不休

淘尽了 世间事 混作滔滔一片潮流

是喜 是愁 浪里分不清欢笑悲忧

成功 失败 浪里看不出有未有

爱你恨你 问君知否 似大江一发不收

转千弯 转千滩 亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧

仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够

爱你恨你 问君知否 似大江一发不收

转千弯 转千滩 亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧

仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够

仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够

13、光辉岁月 演唱:Beyond

钟声响起归家的讯号 在他生命里

彷佛带点唏嘘

黑色肌肤给他的意义 是一生奉献 肤色斗争中 年月把拥有变做失去 疲倦的双眼带着期望 今天只有残留的躯壳 迎接光辉岁月 风雨中抱紧自由

一生经过彷徨的挣扎 自信可改变未来 问谁又能做到

可否不分肤色的界线

愿这土地里不分你我高低 缤纷色彩显出的美丽

是因它没有分开每种色彩 年月把拥有变做失去 疲倦的双眼带着期望 今天只有残留的躯壳 迎接光辉岁月 风雨中抱紧自由

一生经过彷徨的挣扎 自信可改变未来 问谁又能做到

今天只有残留的躯壳 迎接光辉岁月 风雨中抱紧自由

一生经过彷徨的挣扎 自信可改变未来 问谁又能做到

今天只有残留的躯壳 迎接光辉岁月 风雨中抱紧自由

一生经过彷徨的挣扎 自信可改变未来 问谁又能做到

今天只有残留的躯壳 迎接光辉岁月 风雨中抱紧自由

一生经过彷徨的挣扎 自信可改变未来 问谁又能做到

14、Beyond - 我是愤怒 词:黄贯中 ;曲:黄家驹

Woo... A 可否争番一囗气

我是恶梦 天天都可骚扰你 与你遇着在路途 你莫退避 我是愤怒 分分钟都可烧死你

几多虚假的好汉 都睇不起

只想吞千吨的怒火 未去想失声呼叫

I'll never die I'll never cry you'll see Woo... A

可否争番一囗气 Woo... A 真本性 怎可以改

你勿说话 皆因今天的真理 讲起始终都跟我 有段距离 拒绝对话 皆因今天的天气 怎样呼吸都不惯 太没趣味

只想吞千吨的怒火 未去想失声呼叫 I'll never die I'll never cry you'll see

Woo... A

可否争番一囗气 Woo... A

真本性 怎可以改

只想吞千吨的怒火 未去想失声呼叫

I'll never die I'll never cry you'll see

Woo... A

可否争番一囗气 Woo... A

真本性 怎可以改

Woo... A 可否争番一囗气 Woo... A 真本性 怎可以改

15、容易受伤的女人(粤) 作词:潘源良 作曲:中岛美雪

人渐醉了夜更深 在这一刻多么接近

思想仿似在摇撼 矛盾也更深

曾被破碎过的心 让你今天轻轻贴近

多少安慰及疑问 偷偷的再生

情难自禁 我却其实属于 极度容易受伤的女人 不要 不要 不要骤来骤去

请珍惜我的心

如明白我 继续情愿热恋 这个容易受伤的女人 不要等 这一刻 请热吻 终此一生 也火般的热吻

长夜有你醉也真 让我终于找到信任

不管一切是疑问 快乐是情人

曾害怕了这一生 是你始终甘心靠近

我方知拥有着缘份 重建我信心

相关热词搜索:粤语 人生 写意人生粤语 半醉人生粤语

热点文章阅读

版权所有 蒲公英文摘 www.zhaoqt.net